Targi Kolekcjonerskie Poznań

Regulamin

Organizatorem Targów Kolekcjonerskich jest Giełda Handlowa s.c. ul. Garbary 101/111, 61-757 Poznań.

 1. Targi Kolekcjonerskie są imprezą o charakterze tematycznym, a organizator zastrzega sobie prawo do własnego wyboru wystawców oraz wydawania zakazu handlu określonymi artykułami.
 2. Targi Kolekcjonerskie odbywają się cyklicznie, raz w roku w soboty. Opłata za wynajem powierzchni handlowej pobierana jest jednorazowo. Wystawca zobowiązany jest do uczestnictwa w pełnych godzinach trwania targów.
 3. Opłaty pobierane są w oparciu o wcześniejszą rezerwację na podstawie formularza zgłoszeniowego, a w dniu rozpoczęcia targów niezwłocznie po wskazaniu przez organizatora powierzchni wystawowej i ustaleniu wysokości opłaty.
 4. Miejsce dla sprzedawcy wyznacza organizator.
 5. W ramach opłat za powierzchnię handlową wystawca otrzyma dwie wejściówki ważne przez cały okres trwania targów.
 6. Zabrania się handlowania "z ręki" oraz na podstawie biletu wstępu dla publiczności.
 7. Zabrania się podnajmowania powierzchni handlowej osobom trzecim oraz udostępniania złącza zasilania elektrycznego stoiskom sąsiedzkim.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za mienie wystawców i publiczności oraz za szkody spowodowane przez uczestników i osoby trzecie. Wystawca jest odpowiedzialny za nadzór nad stoiskiem od momentu jego organizowania aż do momentu opuszczenia terenu targów. Wystawcy są zobowiazani do zdemontowania stoiska i zabrania wszystkich swoich rzeczy do godziny 21:00 w dniu zakończenia giełdy.
 9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za pochodzenie i legalność wystawianych eksponatów, ich jakość i autentyczność. Zakazuje się handlowania przedmiotami o symbolice prawnie zakazanej oraz handlowania artykułami koncesjonowanymi lub prawnie zabronionymi.
 10. Organizator Targów nie ponosi odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów wystawionych do sprzedaży, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy wynikający z transakcji kupna-sprzedaży.
  Sprzedający prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego przy pomocy kasy fiskalnej.
 11. Wstęp dla publiczności tylko w godzinach otwarcia targów dla publiczności odbywa się na podstawie biletu wstępu wg obowiązujacego cennika.
 12. Prowadzenie akcji reklamowej na terenie tergów wymaga zgody organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępniania powierzchni handlowej lub przerwania sprzedaży bez zwrotu pobranych wczesniej opłat osobom, które nie przestrzegają regulaminu, zakłócają porządek, przebywają na terenie targów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14. W razie odwołania targów z przyczyn losowych lub z przyczyn niezależnych od oraganizatorów organizator nie zwraca wystawcom poniesionych kosztów.
 15. Na terenie Targów kolekcjonerskich obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

Partnerzy

Copyright © 2015 Magdalena Jaśkiewicz | Credits: Freepik, Codrops, Flaticon Targi | Regulamin | Wystawcy | Zwiedzający | Kontakt